Migracja ludności jest zjawiskiem nierozłącznie związany z życiem różnych narodów. Exodus Greków w latach wojny domowej był wymuszony sytuacją polityczną w ich kraju. Przyjęły ich wówczas tzw. kraje demokracji ludowej. Tutaj mogli się leczyć, znaleźli pracę, otrzymali mieszkania, ich dzieci zdobyły wykształcenie. W sprzyjających czasach wielu wróciło do swojej ojczyzny, ale też wielu, zwłaszcza z młodszego pokolenia, uznało Polskę za swój kraj, mimo że w wielu przypadkach posiadają i greckie, i polskie obywatelstwo.

            Dzięki temu przenoszą własne tradycje, wzbogacają polską kulturę, wspierają naukę, wnoszą duży wkład w rozwój stosunków gospodarczych między obydwoma krajami.

Polscy Grecy