Sytuacja ekonomiczna czy też polityczna Grecji zawsze miała znaczące oddziaływanie na warunki funkcjonowania Polonii. Kilkuletni kryzys w znacznym stopniu przyczynił się do zmniejszenia liczebności Polonii. Byłą ona wprawdzie znacznie liczniejsza niż po II wojnie światowej, ale nie tak duża jak w latach osiemdziesiątych. Polonia zmieniała się, Polacy mieszkający w Grecji się zmienili. Obecnie są to pewni siebie ludzie, umiejący się odnaleźć  w greckiej rzeczywistości, ludzi dumni z tego, że są Polakami i często eksponujący tą dumę na zewnątrz.

Polonia – Nasza historia